· 

Strategie

Strategie

 

In de blog over missie en visie heb je gelezen dat strategie de energie die vrijkomt uit de missie (de stuwende kracht) geleid naar de energie die de visie (de trekkende kracht) vrijmaakt. 

 

De metafoor met de routekaart of beter het kompas liet zien dat strategie dus geen vastomlijnd plan is. Het is een dynamisch proces om middels kleine en grote doelen het toekomstbeeld van de onderneming te gaan verwezenlijken. Wil je daar (veel) meer over weten dan zoek naar "what is strategy" van Porter (op youtube bijvoorbeeld).

 

Ik realiseer me dat dit nog vaag is. Daarom licht ik het toe en geef ik het gereedschap waarmee de strategie ontwikkeld kan worden.  

 

Om de strategie te kunnen bepalen is het nodig dat je weet hoe het speelveld eruit ziet. Het speelveld is niets anders dan de wereld waarin de onderneming zich bevind. In dat speelveld vind je alle kansen voor je onderneming. Ook de bedreigingen overigens maar omdat je daar veelal geen invloed op hebt (denk maar eens aan de recente pandemie) richten we ons op de kansen. 

 

Naast het speelveld is er natuurlijk je onderneming. Die onderneming kent sterke en zwakke kanten. Het is de bedoeling dat je de sterke kanten gebruikt om kansen te benutten. De zwakke kanten probeer je op een acceptabel niveau te krijgen. Wat je dus doet is een SWOT analyse maken voor je onderneming (Strength Weaknesses Opportunities and Threats ofwel Sterke punten, Zwakke punten, Kansen en Bedreigingen). Een SWOT analyse is een verbinding tussen de grote buiten wereld en je onderneming die als basis dient voor je strategie. Door die verbinding te vertalen naar (haalbare) doelen wordt de strategie ook meetbaar. Ik leg in volgende blogs uit hoe dat in zijn werk gaat.  

 

Naast de SWOT analyse breng je de producten of diensten van je onderneming in beeld. Dit doe je door gestructureerd een aantal vragen te beantwoorden :

Welk product of welke diensten ga ik aanbieden ? Aan wie ga ik die producten en diensten aanbieden ? Voor welke prijs ga ik dat doen ? Hoe ga ik de producten en diensten onder de aandacht brengen ? En van waar uit ? Dit vormt het tweede deel van je strategie en is gebaseerd op de "marketing-mix" of het 4P model. 

 

Tenslotte, maar dat is echt een verhaal apart, maak je prognoses in harde euro's. Het vormt de afsluiting van het maken van een werkende strategie. Uiteraard kom ik daar ook op terug in volgende blogs maar de basis om een strategie te bouwen is er.