Aanknopingspunten

 

Grofweg zijn er twee niveaus te onderkennen :

 

Aanknopingspunten op ABSTRACT niveau

Hiermee worden de aanknopingspunten bedoeld vanuit een breed perspectief. Denk aan functiescheiding of een begroting of een management informatie systeem of een analyse van een voor- en nacalculatie.

Omdat deze aanknopingspunten dicht tegen de randvoorwaarden aan liggen en veelal sterk theoretisch zijn ligt voor mij de focus op de aanknopingspunten op CONCREET niveau.

 

Aanknopingspunten op concreet niveau

Deze aanknopingspunten leren u de organisatie kennen. Bovendien zijn het zeer herkenbare aanknopingspunten. Ik bedoel hiermee in feite alle (!) vastleggingen in een organisatie die kunnen bijdrage aan de interne beheersing en bestuurlijke informatie verzorging.

Denk aan bankafschriften, debiteurenlijsten, contracten, offertes, parafenlijsten, crediteurenlijsten, kasstaten, voorraadopnamelijsten, voorraadlijsten, kwaliteitscontrole formulieren, productieplanningen, salarisstroken, arbeidsovereenkomsten, de CAO, tarievenlijsten, prijslijsten, urenstaten, inkoopfacturen, verkoopfacturen, retourbonnen, vastleggingen van kilometerstanden, opdrachtbonnen, etc. etc. Kortom elke vastlegging in de organisatie (al dan niet in een geautomatiseerd systeem).