· 

8 AO onderwerpen in de OAT (deel 1)

De 8 AO onderwerpen in de OAT (2004 – 2020). Deel 1 .

 

Van het “Gele Goud” naar “Top Transport”. De vragen kun je op ELKE casus los laten !

1.      

Risico analyse

Inleidend : Vraag 2 van elke casus is al 16 jaar hetzelfde. Gebruik dus je (risico) analyse van de casus en pik er relevante, maar vooral ook eenvoudige (!) risico’s uit voor de beantwoording.

 

2.       Typologie (Wat is de typologie / benoem de steunpunten)

Komt in bijna elke casus terug. Zorg dus dat je het hulpmiddel (nee,typologie is niet bedacht om studenten te pesten) begrijpt. Twee varianten komen terug : de typologie van de hele onderneming of de typologie van een onderdeel van de onderneming.

Vaak in combinatie met het benoemen van de steunpunten. (Dit zijn de fundamentele verbanden of vastleggingen die nodig zijn voor interne beheersing).

VB. Handelsonderneming : Leveren op rekening (B2B) : Geen technisch omzettingsproces : Groothandel  ! Steunpunten : Geld-goederenbeweging, Prijslijsten…

 

3.       Randvoorwaarden  (Welke functiescheiding / hoe komt de begroting tot stand / welke richtlijnen zijn er in dit proces / benoem xx general / application controls)

Herken de opbouw van de vragen ! Het lijkt verdacht veel op het raamwerk voor AO casussen en op de opbouw van de site !

 

Functiescheiding : Let op : altijd het gevraagde (deel-)proces uit de vraag halen !  

Benader die vraag vanuit twee invalshoeken. Enerzijds de basis functies (BS/BW/RE/UI/CO). Combineer het met gezond boeren verstand : welke functies kom ik tegen in het gevraagde proces ?

VB. Inkoopproces : Hoofd inkoop, medewerker inkoop, Hoofd magazijn, medewerker magazijn, medewerker administratie, en misschien ook nog medewerker kwaliteit, Hoofd administratie (controle achteraf) en procuratiehouder (factuur). Koppel dit stukje gezond boerenverstand  met de 5 hoofdfuncties en de punten zijn binnen.

 

Begroting : De totstandkoming van de begroting. Van meerjarenbegroting naar (deel-)begroting en het daarbij behorende proces (opstellen, autoriseren,vastleggen,controleren, vrijgeven).

 

Richtlijnen : elk aandachtspunt is de casus of in een procesbeschrijving zal leiden tot een richtlijn. De vraag komt niet vaak voor maar gebruik je risicoanalyse voor het beantwoorden.  

 

Automatisering : Zorg dat je het verschil tussen general en application controls weet en dat je er een aantal in je rugzak hebt ! De vraag komt gegarandeerd. De laatste jaren is het toevoegen of benoemen van enkele application controls in het te beschrijven proces erg populair. (Ieder proces kent een invoer = invoercontroles = bestaanbaar of waarschijnlijk (NAW/Postcode/Bankrekeningnummer/aantallen). Vergeet het “vaste invoerscherm” niet en denk ook eens aan een geautomatiseerde koppeling  (hard verband !) tussen bijvoorbeeld voorraad en bestelling of klantenbestand en de bestelling door die klant).

 

4.       Processen (Beschrijf het X/Y/Z proces)

Uiteraard vaste prik en nog altijd goed voor een groot deel van de punten. Lees de vraag goed ! Soms wordt een breed proces gevraagd (de inkoop of verkoop of productie) soms een deel van een proces (een investering of een terugroepactie). Een deelproces betekend vaak ook een projectmatige aanpak. Dus projectgroep en projectadministratie.

 

Laat je ook vooral niet op het verkeerde been zetten door de vraagstelling. Kennelijk vinden sommige samenstellers van examens het interessant om de vraag “beschrijf proces x of y” te vervangen door “welke gegevens moeten worden vastgelegd bij handeling x of y en besteed dan aandacht aan de functies en de bestanden waarin de gegevens worden vastgelegd”. Een hele moeilijke manier om een procesbeschrijving (Wie/Wat/Hoe) te vragen ! 

 

Afsluitend

Alle vorengenoemde onderwerpen en vragen kun je stellen bij elke casus. Je bouwt daarmee je eigen oefenmateriaal waar geen standaarduitwerking van is, Want casussen oefenen EN de verleiding van de standaarduitwerking weerstaan is wel “een dingetje”. Misschien ook leuk voor je docent om de vraag te krijgen je oefeningen na te kijken (ook zonder standaard uitwerking !).

 

 

Heb je een specifiek onderwerp voor een blog ? Laat het me weten via de mail of linkedin.

 

Volgende blog : deel 2