MANAGEMENTINFORMATIE

 

Deze informatie nodig voor het sturen van een onderneming kent een drietal lagen :

 

Strategische informatie

Tactische informatie

Operationele informatie

 

Strategische informatie (RICHTEN)

Wat wil de directie elke maandagmorgen op één A-4tje gepresenteerd krijgen om de koers van de organisatie in de gaten te kunnen houden ?

 

-Middellange / lange termijn

- 1 – 5+ jaar

-Structurele zaken die de hele organisatie aan gaan

-Afweging tussen functies / afdelingen

-Afweging betreffende derden

-Ondernemingsplannen (financieel en/of beleid)

-Beleid vertaald naar strategisch plan

 

Tactische informatie (INRICHTEN)

Wat wil het management weten om de (mensen in de) organisatie te kunnen aansturen ?

 

-Korte – middellange termijn

-Termijn van 6 maanden – 1 jaar

- Besluiten BINNEN de organisatie per functie/afdeling

-Jaarlijkse budgetten vormen de basis

-Strategisch plan wordt hierin vertaald naar operationele doelen

 

Operationele informatie (VERRICHTEN)

Wat moeten we de komende week gaan doen.... ?

 

-Dagelijkse besluitvorming

-Uitvoering in relatie tot standaarden en regels

-Beheersing via week- / maand rapportage

-Het implementeren van de operationele plannen

 

TENSLOTTE STRATEGIE (extra) :

Voor het zoeken naar strategisch relevante informatie kan o.a. de DESTEMP methode worden gebruikt :

Demografisch; is de doelgroep genoeg vertegenwoordigd in een land.

Economisch; waarom in de stap maken naar andere landen, valuta, hoe is de economie in deze landen.

Sociaal; wat zijn normen in een andere omgeving.

Technologisch; wat voor product of productiemiddel of proces kan gebruikt worden.

Ecologisch; hoe gaan we om met milieu (people / planet / profit)

Markt; zijn er al veel concurrentie. Welk marktaandeel wil men bereiken

Politiek; is er een gunstig politiek klimaat of veel onrust, sprake van bureaucratie en corruptie.

 

EN DAN MOET JE NOG METEN  (KSF) ! :

Kritieke Succes Factoren (wat wil je meten)

Prestatie indicatoren (Hoe meet je) en

Balanced Score Card (methodiek).