Typologie

Wie typologie zegt, zegt Starreveld.

 

Het typologiemodel van Starreveld is bedoeld als raamwerk voor de interne beheersing. Het geeft een eerste richting aan het soort organisatie en de mogelijke aanknopingspunten voor interne beheersing van die organisatie.

 

De opbouw van het typologie model is gebaseerd op het verband tussen GELD en GOEDEREN. Naarmate het dwingende verband tussen geld en goederen afneemt daal je af in dit model van Groothandel (keihard verband tussen geld en goederen) naar overige dienstverlening (geen verband meer tussen geld en goederen).

 

Een voorbeeld :

Een groothandel in kopieerpapier. Ingekocht wordt een zeecontainer vol pallets met daarop vele pakken kopieerpapier. Prijs 10 euro per pak. In een container zitten 10.000 pakken dus een inkoop van 100.000,-.

 

De verkoopprijs van de pakken kopieerpapier is 20 euro per pak. Er worden 6000 pakken verkocht. De omzet is 6000 x 20,- = 120.000,-. De goederenbeweging : Beginvoorraad = 0 ; Inkoop = 10.000 ; Verkoop 6.000 dus Eindvoorraad = 0+10.000-6.000=4.000

(Formule : Beginvoorraad = Eindvoorraad + Toename - Afname). Weet u meteen waar de naam BETA formule vandaan komt !

 

De prijs is hard (20 euro per pak). Her verband tussen geld en goederen is hard : 1 pak = 20 euro. De hele verkoop kan worden beheerst vanuit de goederen en geldbeweging.

 

Gaan we naar overige dienstverlening. Een accountantskantoor koopt 10 pakken kopieerpapier in. Inkoopprijs is 20 euro per pak. (In een pak zitten 1.000 blaadjes van 0,02 euro per stuk).

 

Het accountantskantoor verkoopt 80 blaadjes (ingebonden en met cijfertjes). De inkoopprijs was 1,60. De verkoopprijs is 7.500,-. Er is geen enkel verband meer tussen de goederen (blaadjes) en het verkochte product (de jaarrekening). Het harde verband tussen geld en goederen is weg. Om hier de omzet te beheersen zult u iets anders moeten verzinnen dan het opzetten van een goederenbeweging als basis.

 

Precies daarom is er het typologiemodel : een eerste indicatie van de mogelijkheden om de geld en goederenbeweging te knnen gebruiken voor de interne beheersing.

 

Het typologiemodel

 

Handel

Groothandel (keihard verband tussen geld en goederen, leveren op rekening, business to business)

Detailhandel (keihard verband tussen geld en goederen, leveren ook contant of pin, particulieren)

Geen technisch omzettingsproces.

 

Productie

Primair : technisch omzettingsproces.

Homogene Massaproductie (Keiharde normen uit een receptuur of standaardkostprijs. Komt zelden voor. Denk aan brouwerij)

Heterogene Massaproductie (Harde normen uit receptuur of standaardkostprijs. Veel productiebedrijven)

Serie-stuk Productie (Normen uit voorcalculatie per serie. Serie onderling vergelijkbaar Denk aan unieke producten op klantwens in SERIE).

Stukproductie (Norm is zacht uit globale voorcalculatie + voorcalculatie. Unieke op klantwens vervaardigde producten. Villa)

 

Capaciteit

Verhuur van ruimte : specifiek gereserveerd (maximum capaciteit als controlemiddel) (hotel)

Verhuur van ruimte : niet specifiek gereserveerd ("quasi goederen beweging" mogelijk, toegangscontrole) (zwembad)

 

Dienstverlening

Dienstverlening met doorstroming van eigen goederen (Zowel uren als goederen bruikbaar voor beheersing) (Restaurant / garagebedrijf reparaties)

Dienstverlening met doorstroming van goederen van derden (zowel uren als goederen bruikbaar voor beheersing) (Garagebedrijf reparatie derden met APK)

Overige dienstverlening (verkoop van uren. Accountantskantoor)

Uiteraard geldt hier : geen technisch omzettingsproces, geen handel.

 

Diversen

Gas- / oliebedrijven (extractieve bedrijven) 

Verzekeringsbedrijven

Banken

Agrarische bedrijven

 

Typologie en PRODUCT

 

Lees nog even verder. Naast de indeling van de organisatie, voor een eerste beeld van de mogelijkheden voor de interne beheersing, speelt het soort product ook een grote rol.

Denk maar aan het verschil tussen handel in stalen balken, vliegtuigonderdelen, levend vee of medicijnen.

De typologie verandert niet, het proces verandert niet maar de maatregelen van interne beheersing  worden wel degelijk anders.  

 

Hierna volgt binnen kort meer over de rol van het product dat door de organisatie wordt ingekocht, verwerkt en verkocht.

 

 

 

MEER WETEN ?

Kijk eens op www.typologiestarreveld.nl en lees gerust verder.