SPEELVELD

Het speelveld wordt gevormd door de omgeving van de organisatie. Hierin bevinden zich alle stakeholders.

De organisatie baant zich haar eigen weg in het speelveld vanuit :

- MISSIE (de drijfveren van de organisatie : de stuwende kracht)

- VISIE (het toekomstbeeld : de geleidende kracht) ONMISBAAR ! WAT IS DE VISIE VAN UW ORGANISATIE ?

Om vanuit de missie de ontwikkelde visie te realiseren zal de organisatie een strategie ontwikkelen.

Basis voor de strategie is een gedegen SWOT analyse (Strength / Weaknesses / Opportunities and Threats)

De SWOT analyse zal vertaald worden naar concrete doelen met als hulpmiddel de 4 P's (Product, Prijs, Promotie, People)

Ten slotte zal MVO (de 3 P's People Planet and Profit) altijd een rol spelen.

 

Het speelveld en de door de organisatie gekozen weg vormen de basiselementen.

 

Administratieve organisatie / Bestuurlijke Informatie Verzorging is niet meer en niet minder dan de interne tool voor de beheersing van de organisatie, het sturen van de organisatie en het afleggen van verantwoording over de organisatie.

Centrale vraag : wordt de werkelijkheid ook weergegeven in de administratie en is die weergave betrouwbaar ?

 

Zo maakt AO/BIV deel uit van de organisatie. Net als bijvoorbeeld de juridische structuur, Bedrijfseconomische berekeningen en de organisatiestructuur.

 

Voor advies of een sparringpartner over strategie op niveau neem contact met ons op !  

 

Executive Coaching en opleiding : www.schoolvoorstarters.nl