Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (

(Corporate Social Responsibility)

 

Natuurlijk kennen we inmiddels de termen. En ook de meeste organisaties zijn er wel achter dat MVO iets anders is dan de plaatselijke voetbalclub steunen.

 

Al in 1972 schreef Freeman al over de rol van ondernemingen en (hun) maatschappelijke verantwoordelijkheid. Kort door de bocht kwam het er op neer dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid van een onderneming geld verdienen was. En door geld te verdienen werd belasting afgedragen. En met dat geld konden wegen worden aangelegd, scholen gebouwd en ziekenhuizen gebouwd. Daardoor werd de bevolking slimmer en gezonder en had de onderneming beter personeel.... Een vrij platte redenering maar wel een veel gevolgde redenering. Ondernemingen realiseren zich dat de aarde eindig is en dat roofbouw uiteindelijk hun eigen ondergang zal inluiden. En daarmee dus het geld verdienen zal stoppen.

 

Inmiddels kennen we milieurapporten en CSR rapportages die dikker zijn dan de jaarrekening zelf maar of er meer gebeurd dan nodig vanuit de gedachte van Freeman... Gaat het nu echt om de STAKE holders of toch nog om de SHARE holders ?

 

AANBEVELING : van harte aanbevolen voor een wat bredere kijk op hoe we de wereld "verkloten" (vrij naar Greta Thunberg) en wat we eraan kunnen doen (ook accountants in spé) : www.storyofstuff.org 

 

Interessant in dat kader is het artikel "The truth about CSR" (RANGAN/CHASE/KARIM : Harvard Business Review) en zeker ook de artikelen van Porter / Kramer. (Check Harvard Business Review of YouTube colleges van Porter !).

 

Ethiek speelt hierbij ook een grote rol. Ligt wat verder weg van AO maar zou een onderdeel moeten zijn van het AO onderwijs. De link tussen betrouwbaarheid en vertrouwen is helder en de link tussen vertrouwen en ethiek (of moraal) is ook helder. Wellicht onder overig meer over ethiek in de toekomst.