BLOCKCHAIN

De ontwikkeling van de blockchain technologie maakt thrusted parties overbodig. De automatisering neemt de rol over van de controleurs en de vertrouwde derde partijen zoals banken, notarissen (en accountants...).

 

Ik ben zo vrij om daar wat over te zeggen.

 

Meer dan een halve eeuw geleden schreef Starreveld zijn standaardwerk over Administratieve Organisatie. In een herdruk ook hernoemd tot Leerboek Administratieve Organisatie en Bestuurlijke Informatie Verzorging.

 

AO / BIV is overigens een Nederlandse "uitvinding" een vak dat alleen in ons land als zodanig bekend is.

 

Doel van de AO/BIV is het beheersen en besturen van een organisatie door gebruik te maken van het systeem in een organisatie. Het systeem of het geheel van maatregelen gericht op beheersing en besturing van een organisatie. Hoeksteen : de functiescheiding en creatie van tegengestelde belang.

 

Accountants wisten dit "AOBIV systeem" te gebruiken als basis voor de risico gerichte controle namens het maatschappelijk verkeer. De gegevensgerichte controle die grotendeels plaatsmaakte voor de systeemgerichte controle. Kortom, om het maatschappelijk verkeer de onderneming te kunnen laten vertrouwen steunt de vertrouwenspersoon van het maatschappelijk verkeer op het systeem van de organisatie. Als dit systeem waterdicht is kan de accountant (en/of de ondernemingsleiding) erop vertrouwen dat de informatie uit die systemen ook betrouwbaar is. Ergo, dat de werkelijkheid is weergegeven in de uitkomst van de systemen. Dat de boekhouding plat gezegd klopt.

 

Nu is de blockchain technologie een technologie die ervoor zorgt dat transacties die tussen partijen tot stand komen ook te vertrouwen zijn en dat deze worden vastgelegd in het systeem. In feite wordt de werkelijkheid dus in een systeem vastgelegd. Voor zover ik het kan volgen werkt het als een soort boekhoudprogramma waarbij elke regel wordt vastgelegd, het geheel altijd in evenwicht is, elke volgende "boeking" samenhangt met de vorige en altijd traceerbaar is. 

Overbodig wordt de derde partij die de zaak controleert en waarborgt. (De bank waarborgt dat een betaling van A aan B ook daadwerkelijk van A naar B gaat. Die bank wordt overbodig...).

Het verschil met AO/BIV (dat niets anders wil waarborgen dan betrouwbare informatie) is in feite dan dat de controle op die transacties wordt uitgevoerd door de automatisering. Door het systeem dus. Het systeem waarborgt dat het systeem betrouwbaar is.

 

En Starreveld dan ? Welke rol heeft "onze" Nederlandse uitvinding AO/BIV nog ? Hoe zit dat met een systeem dat het systeem controleert ? Self fulfilling prophecy ? Waarborgen ? Wie wat hoe ? .... (wordt vervolgd...)...