OAT hulplijn · 25. september 2020
OAT ALGEMEEN (1) Hierna beschrijf ik een algemeen raamwerk voor de aanpak van je OAT examens op hoofdlijnen. Stap 1. Lees de casus Lees de hele casus rustig door. Laat de casus doordringen. Analyseer nog niet maar probeer je een beeld te vormen van het bedrijf. Ken je het ? Herken je het ? Neem de tijd ! Stap 2. Lees de jaarstukken Lees de balans en resultatenrekening door. Kijk naar een paar vaste criteria. Wat zijn de grootste balansposten. Immateriële vaste activa ? Materiële vaste activa...
Inleiding en uitleg · 18. september 2020
Inleiding AO in de OAT