· 

8 AO onderwerpen in de OAT (deel 2)

BLOG Alle 8 AO vragen, deel 2 Van Starreveld Typologie tot COSO ICF.

 

5. Maatregelen van Interne beheersing (Benoem xx maatregelen van interne beheersing (preventief en/of repressief)

Haal uit de vraag welk proces bedoeld wordt. Zorg dat je het verschil tussen preventieve maatregelen (Randvoorwaarden) en repressieve maatregelen (CBO/Geld/goederen/uren…). Het is triest dat er regelmatig punten gemorst worden omdat het goede antwoord op de verkeerde vraag komt…

Bij repressief niet te moeilijk denken. In = Uit (Functiescheiding he) is ook een maatregel. (Dus magazijn grondstof uit = productie in). Geef ook altijd aan de het om de analyse van dit soort verbanden gaat en dat verschillen verklaard moeten worden !

  

         6. Management Informatie (Welke managementinformatie heeft het management nodig om xyz te kunnen sturen en beheersen)

Dit gaat om het A-4tje dat het management wil hebben (informatie) om beslissingen te kunnen nemen. Lees de vraag goed zodat je weet over elk onderwerp of proces het gaat. Zorg dat helder is of het om strategische, tactische of operationele informatie gaat.

Let op : Het gaat om informatie. Dus koppel je gegevens met elkaar. Begin dus altijd met de zin dat je de informatie aanlevert “ten opzichte van vorig jaar” en “ten opzichte van de begroting” ! Dat scheelt weer een aantal punten.

Gebruik je creativiteit. Stel het gevraagde onderwerp of proces centraal en vraag je af welke informatie jij zou willen hebben als je de onderneming zou moeten aansturen.

En tenslotte : zorg dat je Balanced Score Card kent. Het wordt nog steeds gevraagd.

       

      7. Strategie / Doelen (Benoem een strategisch doel, benoem het proces bij dit doel, benoem de KSF en PI en motiveer)

Naast managementinformatie komt de vraag terug hoe (strategische)  doelen gemeten kunnen worden. De strategische doelen staan in de inleiding van de casus (of worden zelfs benoemd in de vraag). Vervolgens moet je het bijbehorende proces benoemen en de Kritieke Succes Factoren. (De KSF is het doel omgezet in een harde norm). Dan het meten : de Prestatie Indicator. En als laatste wordt nog gevraagd om je keuze te motiveren. Je moet dit vaak oefenen en kunt het ook bij elke casus oefenen. Gewoon vaak doen dan leer je het. Heb je het eenmaal door is het niet moeilijk.

Een eenvoudig VB : Doel : Minder CO2 uitstoten. KSF : 10 % CO2 reductie per jaar ten opzichte van vorig jaar ongeacht de groei van de omvang van de onderneming.

Proces : Inkoopproces (inkoop van CO2 neutrale producten / elektrische auto’s / groene stroom…)

Prestatie indicator : CO2 uitstoot Jaar T / CO2 uitstoot Jaar T-1 < 0,9.

Waarom : de daling van de CO2 uitstoot wordt gemeten.

  

       8. COSO (Voldoet XYZ aan de principes of Wat moet XYZ doen om aan de principes te voldoen voor ONDERWERP PQR).

De laatste jaren komt COSO steeds terug en er zijn veel punten mee gemoeid. De theorie en voorbeelden vind je elders in de website.

De vraagstelling kan twee kanten op :
- is in de onderneming voldaan aan bepaalde COSO principes ? En geef een voorbeeld uit de casus. OF
- Wat moet de onderneming doen om te voldoen aan de COSO principes (wat iets meer vrijheid geeft in de beantwoording en creativiteit vraagt).

 Grootste knelpunt voor de studenten is, naast het begrijpen van de principes (theorie) het koppelen van de vraag aan het ONDERWERP !

VB. Als het over ARBO wetgeving gaat kun je wel een prachtig verhaal vertellen over de Raad van Bestuur maar het gaat er dan om dat je in de Raad van Bestuur een ARBO deskundige hebt (Control Environment…). Of een mooi verhaal over inkoopprocessen maar het gaat alleen om de inkoop van ARBO gerelateerde producten.

Zorg dus dat je kunt spelen met COSO.

 

Afsluitend

Alle vorengenoemde onderwerpen en vragen kun je stellen bij elke casus. Alle casussen kun je terugvinden op de website van het AC scholenoverleg. Je bouwt daarmee je eigen oefenmateriaal waar geen standaarduitwerking van is, Want casussen oefenen EN de verleiding van de standaarduitwerking weerstaan is wel “een dingetje”. Misschien ook leuk voor je docent om de vraag te krijgen je oefeningen na te kijken (ook zonder standaard uitwerking !). Ook erg geschikt om zinvol als groepje te werken aan je OAT vaardigheden.

 

 

Heb je een specifiek onderwerp voor een blog ? Laat het me weten via de mail of linkedin.

 

Succes met studeren !