· 

OAT en AOBIV INLEIDING

OAT en AOBIV INLEIDING

Na circa dertig OAT examens met studenten te hebben voorbereid werd het tijd voor een overzichtelijke weergave van de AO onderwerpen diein aldie jaren aan bod zijn gekomen. 

In de blog worden deze onderwerpen behandeld vanuit de casussen (van Funparc uit januari 2005 t/m Top Transport uit juni 2020). 

Ook volgen tipsen toelichtingen op de onderwerpen voor zover deze niet in de website zelfzijn toegelicht.

Ik hoop dat studenten door de lastig te lezen materie heen leren kijken en de liefde voor AOBIV weten te vinden !

Succes met studeren.

drs. Peter Beursgens