Bijzonderheden Opslag

 

Opslag is op zich niet zo lastig. De goederen worden in een afgesloten ruimte geplaatst. Maar de aard van de goederen bepaald wel de manier waarop de opslag plaats zal vinden en hoe de goederen geregistreerd worden. Ook de mate van beveiliging hangt af van de goederen. Ruwe diamanten zullen anders behandeld worden dan metselzand. Een onderneming die vliegtuigonderdelen produceert zal tot in detail vastleggen waar de goederen vandaan komen en deze goederen ook volgen van inkoop tot en met het eindproduct. Voor voedsel is dat zelfs een wettelijke eis. Terwijl een onderneming die meubels produceert echt niet vanaf het eerste schroefje zal vastleggen wat er met de goederen gebeurd. Toch kopen zowel ondernemingen die vliegtuigmotoren bouwen soms hetzelfde schroefje in als een onderneming die meubelen maakt.

 

Daarnaast moet er een keuze gemaakt worden : hoe houd je de voorraad bij en tegen welke prijzen ? Die keuze wordt bepaald door de sturingsinformatie die de directie wil hebben en is dus afhankelijk van de strategische keuzes en de kritieke succes factoren die daarbij passen.

 

Soorten opslag

 

Per stuk

Dit betekend dat elk artikel individueel te volgen is. Een uniek nummer voor elk artikel.

 

Per partij

Om de inkoop per partij te kunnen volgen zal de voorraad ook per partij geregistreerd moeten worden.  

Per artikelsoort

 

Per artikelsoort 

Gelijksoortige artikelen die als één groep geregistreerd kunnen worden.

 

Per artikelgroep

Als het niet te doen is om de voorraad per artikelsoort te volgen. (Permanence de l'inventaire voor wie het nog kent).  Met de huidige stand van automatisering zal het niet meer voorkomen of een zeer bewuste keuze zijn om de voorraad als geheel in geld bij te houden. (MKB).

 

Bulk

Vergelijkbaar met artikelsoort of partij maar toch apart genoemd : bij bulk is er soms sprake van opslag in silo's waarbij er regelmatig een handig inventarisatiemoment kan ontstaan : als de silo (of andere bulkopslag) leeg is !

 

Voorraad in geld (o.a.) :

- inkoopprijs

- kostprijs

- verrekenprijs

- verkoopprijs 

 

 Inventarisatie / voorraadopname

 Middels een fysieke voorraadopname vaststellen of de theoretisch aanwezige voorraad (KVA) ook aanwezig is (MVA). Geteld wordt met blanco lijsten. De procedure en tijdstippen worden bepaald door de controlerende functie (controller) en de bewarende functie is aanwezig bij de voorraadopname. (Volledige voorraad, simultaan, partieel roulerend). De uitkomst van de telling wordt vergeleken met de norm en verschillen zullen geanalyseerd en verklaard worden.

De fysieke controle wordt nogal eens onderschat of vergeten. Bedenk echter dat niets zo goed werkt als direct zelf constateren hoe de vlag erbij hangt !