Bijzonderheden verkoop

 

Afhankelijk van de typologie en de werkwijze van de organisatie kunnen er een aantal extra stappen nodig zijn alvorens er een verkoop tot stand komt of een factuur kan worden verstuurd.

 

Denk hierbij aan zaken als :

- De klant tekent voor akkoord na een keuring (huizenbouw, dure productiemiddelen). Pas na goedkeuring door de klant kan de (laatste) factuur worden opgemaakt.

- Retouren en garantie. Als er sprake is van garantie kan het dus voor komen dat er goederen door de klant worden geretourneerd. Een garantieprocedure is dan nodig (kwaliteitskeuring / verkoop beoordelen retour : indien garantie kan een nieuw product worden geleverd). Een levering onder garantie is niets anders dan een reguliere verkoop met een prijs van 0 euro ! Die afwijkende prijs (aandachtspunt !) moet wel onderbouwd zijn.

- Eindejaarsbonussen en kortingen of boetes. Als daar sprake van is moet het worden bijgehouden door hetzij verkoop dan wel de administratie. Bovendien zal het leiden tot een balansmutatie ! (Let op : contract !)