Verkoop contract

De klant accepteert de offerte niet : medewerker verkoop legt dit vast in het offertebestand en sluit het proces af.

 

De klant accepteert de offerte wel.

De organisatie komt in beweging ! Medewerker verkoop legt de door de klant getekende offerte vast in het contractenbestand. De offerte is nu een contract met de klant ! Uiteraard uniek genummerd (maar dat hadden we al geregeld bij het uitbrengen van de offerte).

In het contractenbestand wordt door medewerker verkoop vastgelegd wat is afgesproken (NAW, Aantallen, Levertijden, Producten, Prijzen, Kortingen en boetes).

Hoofd administratie controleert de vastlegging (geautoriseerd contract - systeem vastlegging).

Medewerker verkoop (of het systeem) geeft de signalen door aan de andere afdelingen (bedrijfsbureau als er gecalculeerd moet worden, productie als er geproduceerd moet worden, magazijn als er geleverd moet worden etc. etc.)

De klant kan gaan bestellen ! Sterker nog, de klant besteld....