Facturatie

Op basis van de levering (nafacturatie) of op basis van de bestelling (voorfacturatie) wordt een signaal afgegeven aan de medewerker verkoop of administratie dat er een factuur kan worden opgemaakt. (Let wel, in een goed geautomatiseerd systeem wordt die factuur gegenereerd door het systeem). De factuur wordt vastgelegd door medewerker verkoop/administratie en eventuele kortingen e.d. worden doorgerekend en bijgehouden per klant. (Uniek nummer klant / uniek doorlopend nummer factuur).  De factuur wordt door medewerker administratie geboekt na controle (order = aflevering = factuur = contract) als debiteur. Na betaling door de klant wordt de debiteur afgeboekt. Verbandscontrole afname debiteuren is toename liquide middelen.

 

Uiteraard zijn afwijkingen mogelijk zoals deels aanbetalen bij opdracht, deels bij productie, deels bij aflevering. Ook meer- en minderwerk kan voorkomen.