BEGROTING

 

Begroting in het raamwerk betreft de begroting (of budgetten) die door de directie worden geautoriseerd en die dienen als NORM voor de organisatie.

 

Naast de begroting als norm is er ook een PROCES BEGROTING. Dit proces wordt eveneens op deze pagina beschreven.

 

BEGROTING (norm)

Vanuit een meer jaren planning wordt door de desbetreffende functionarissen (veelal hoofd verkoop / hoofd inkoop) een begroting opgesteld. De directie autoriseert deze begroting en de controller controleert deze begroting (zie proces).

Afhankelijk van het soort organisatie kunnen o.a. de volgende begrotingen voor komen :

- Omzetbegroting

- Kostenbegroting

- Margebegroting

- Personeelsbegroting

- Investeringsbegroting

- Liquiditeitsbegroting

- Capaciteitsbegroting

- Voorraadbegroting

En vanuit de begroting afgeleid :

- Kostprijs / Standaardkostprijs

- Verkoopprijs

- Tarief (Mens- en machine uren)

 

BEGROTING (Proces)

Door de directie wordt een visie en een strategisch plan opgesteld waaruit een meerjarenbegroting wordt afgeleid.

De meer jaren begroting dient als basis voor de jaarlijks op te stellen begroting van de organisatie.

Door (hoofd verkoop / hoofd inkoop / hoofd bedrijfsbureau / directie) wordt een begroting voor de respectieve onderdelen opgesteld. Deze begrotingen worden geautoriseerd door de directie. Uit deze begroting worden kostprijzen en tarieven berekend door medewerker administratie (c.q. bedrijfsbureau). Deze kostprijzen en tarieven worden gecontroleerd door de controller en worden ingebracht in het geautomatiseerde systeem door de medewerker administratie op basis van de geautoriseerde berekeningen. Na inbreng in het systeem wordt dit gecontroleerd door de controller (inbreng = autorisatie) waarna deze berekende prijzen en tarieven vast komen te staan. (Onder automatisering vind je de randvoorwaarden die er voor zorgen dat er geen wijzigingen meer mogelijk zijn zonder expliciete autorisatie).

Ook worden de begrotingen zelf, als norm, ingebracht in het geautomatiseerde systeem door medewerker administratie o.b.v. geautoriseerde  begroting. Controller controleert inbreng en daarmee liggen de begrotingen vast als norm.

 

Prijsprocedure

Vanuit de begroting komen dus prijzen tot stand ! (Let wel, concurrenten, marktverhoudingen en vraag en aanbod bepalen natuurlijk mede de prijen).

Een aparte procedure is die van de totstandkoming van de prijzen (strategisch niveau) en vervolgens de implementatie van die prijzen in de organisatie (van reclamefolders tot catalogi en van prijslijsten tot kassa systemen). Kortom, hoe komt de door de directie bepaalde prijs betrouwbaar en juist in de organisatie terecht.